Wat is vitaliteitsmanagement?

Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen én daarmee het versterken van organisatie. Gezonde medewerkers leveren een gezond bedrijf op. Vitaliteitsmanagement behelst dus alle activiteiten van organisaties om hun medewerkers fit en vitaal te houden zodat ze langer met plezier en gezond doorwerken en tijdens hun loopbaan optimaal functioneren.

Gezien de vergrijzing van de bevolking en de dreigende schaarste op de arbeidsmarkt moeten mensen langer doorwerken! Daarmee is vitaliteitsmanagement een zeer actueel onderwerp en is het noodzakelijk dat organisaties de tijd voor vitaliteit nemen.

Vitaliteitsmanagement legt dwarsverbanden tussen bestaande HR-activiteiten zoals:

  • arbo- en verzuimbeleid,
  • gezondheidsbeleid,
  • overig hr-beleid.

Vitaliteitsmanagement is dus meer dan een rondje om het kantoor rennen en gezond voedsel in de kantine. Vitaliteitsmanagement is een mix van aandacht voor de fysieke fitheid van de werknemer en zeker ook voor zijn psychische gezondheid.

Medewerkers dienen tegenwoordig tot op hogere leeftijd duurzaam inzetbaar te zijn. Hiervoor zijn naast HR-maatregelen nodig zoals scholing en mobiliteit, ook andere Arbomaatregelen nodig.

Zowel HR-instrumenten als functioneringsgesprekken, training en opleiding, functieaanpassing, flexibele arbeidsvoorwaarden en mobiliteit als Arbo- en gezondheidsmanagement. Bovenstaande vereist , naast een gedragsverandering van de medewerker ook nieuwe organisatievormen die recht doen aan de kennis, het initiatief en het verantwoordelijkheidsbesef bij werknemers.

Lees meer over: