Vitaliteitsschijf

Vitaliteitsschijf. De nieuwe schijf van vijf: de vitaliteitsschijf. De vitaliteitsschijf is een integraal vitaliteitsmodel en hulpmiddel dat in één oogopslag laat zien hoe je vitaler kunt leven en aan welke knop je kan ‘draaien’ om dit te bewerkstelligen.

De vitaliteitsschijf is een holistische benadering van het begrip vitaliteit. In onze visie bestaat vitaliteit uit het in cadans zijn van een aantal aspecten: vitalogisch, fysiologisch, psychologisch, ecologisch, filosofisch. Je vitaal voelen is een goede cadans van lichaam (fysiologisch), geest (psychologisch), omgeving (ecologisch) en zingeving (filosofisch), het gaat dus om het ontleden van energie.

Vitalogie (uit het Latijn “leven” en lógos “leer”) is de leer van vitaliteit van levende wezens en levensvormen. Een beoefenaar van de vitalogie wordt een vitaloog genoemd. Vitalogisch = met betrekking tot de levenskracht van levende wezens.

Het vita-team, de vitalogen, trainers & coaches van Vitalogisch zetten o.a. de vitaliteitsschijf van vijf in om individuen en organisaties te begeleiden naar meer vitaliteit. Zodat ze meer uit hun talenten, loopbaan en privéleven kunnen halen.

 • Vitalogisch (zelfbewustzijn):
  vitaliteitsschijfIn dit deel van de vitaliteitsschijf ga je aan de slag met interventies die betrekking hebben rondom de nut & noodzaak en keuzes die je dient te maken om vitaler te leven.
 • Fysiologisch (fysiek welzijn):
  In dit deel van de vitaliteitsschijf ga je aan de slag met interventies die betrekking hebben op je lichaam en je levensstijl
 • Psychologisch (mentaal welzijn):
  In dit deel van de vitaliteitsschijf ga je aan de slag met interventies die betrekking hebben op het mentale aspect en gedrag.
 • Ecologisch (sociaal welzijn):
  In dit deel van de vitaliteitsschijf ga je aan de slag met interventies die betrekking hebben op het samenspel tussen jou en je omgeving.
 • Filosofisch (spiritueel welzijn):
  In dit deel van de vitaliteitsschijf ga je aan de slag met interventies die betrekking hebben op het waarom, op je talenten en op je drijfveren

De vitaliteitsschijf van vijf is een model dat we hebben ontwikkeld o.a. op basis van een door de Amerikaanse auteur S. Covey gehanteerde indeling in vier basisbehoeftes (fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel) waarbij we een belangrijk element hebben toegevoegd, een logisch denkkader: de noodzaak. Want ‘zonder noodzaak geen verandering…’ heel vitalogisch dus!

Stephen Covey signaleert het ‘paradigma van de complete mens’. We zijn in de kern vierdimensionale wezens
met lichaam, hoofd, hart en ziel. Wie alle westerse en oosterse filosofieën en religies bestudeert, zal steeds dezelfde
fysieke, de mentale, de sociaal- emotionele en de spirituele dimensie aantreffen. Deze worden in
verschillende termen aangeduid, maar komen vaak op hetzelfde neer. Ze vertegenwoordigen de vier basisbehoeften
van mensen, te weten: leven (fysiek), liefhebben (relaties), leren (groei en ontwikkeling) en iets nalaten (bijdragen, ertoe doen). Als we deze behoeften weten te vervullen, komen we in balans met onszelf en kunnen we onze talenten
ontplooien en benutten (S. Covey, 2005).

Vijf gouden regels
De vitaliteitsschijf van vijf bevat daarnaast een vijftal richtinggevende regels. De vijf gouden regels voor meer vitaliteit en dus meer levenskracht en energie zijn:

 1. Wees zelfbewust, houd de zaag scherp en blijf je ontwikkelen;
 2. Beweeg voldoende, eet gezond, en neem voldoende rust;
 3. Alles wat je aandacht geeft groeit, richt je op het positieve;
 4. Zoek een (werk)omgeving dat bij jouw mentale en fysieke gestel past;
 5. Weet wat je levensdoel is en ga voor werk waar je er toe doet.

Vitalogie gaat over persoonlijk leiderschap en zelfregie.

De Vitaliteitsschijf helpt je om (weer) de controle en verantwoordelijkheid te nemen over je leven. Daar is lef voor nodig en een gezonde portie zelfliefde (‘ik ben het waard’). Het vraagt ook om vertrouwen in jezelf: dat de keuzes die je maakt goed voor je zijn, ongeacht wat anderen daarvan vinden. In het boek ‘Vitalogie! – Zo bereik je meer energie en zelfregie voor jou en je team’ van K. Koster lees je daar meer over.

Direct contact:
Beemdstraat 1
5653 MA EINDHOVEN
Bel met: 040-2824711
Mail naar: info@vitalogisch.nl