psychologisch

 

 

Psychologisch definitie.

Psychologisch is het bijvoeglijk naamwoord met betrekking tot het gevoelsleven.

Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (het kennen, voelen, streven) en het gedrag van mensen. Een beoefenaar van de psychologie wordt een psycholoog genoemd.

 

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”

In dit deel van de vitaliteitsschijf ga je aan de slag met mindsetinterventies die betrekking hebben op het mentale aspect en je persoonlijkheid. We onderscheiden hierin een 5-tal aandachtsgebieden.

  1. Mindset: Welke mindset heb je: een ‘fixed’ of een ‘growth’ mindset en op welke manier kan je deze bewust inzetten om vitaler te leven?
  2. Overtuigingen: Welke belemmerende of versterkende overtuigingen beïnvloeden jouw vitaliteit?
  3. Emoties: Welke negatieve of positieve emoties beïnvloeden jouw vitaliteit?
  4. Persoonlijkheid: Met inzicht in je persoonlijkheid ga je je eigen handelen beter begrijpen en kan je deze positief beïnvloeden.
  5. Zelfwaardering: Hoe kijk je tegen jezelf aan, heb je een hoge of lage zelfwaardering?

Persoonlijke groei en vitaliteit komt van binnenuit. Alles wat je aandacht heeft groeit. Waar richt jij je aandacht op? Ben je een DIPper (Denken In Problemen) of een DIMmer (Denken In Mogelijkheden)? Onze omgeving en gebeurtenissen kunnen we vaak niet veranderen, maar wel de manier waarop we omgaan met deze omgeving en aankijken tegen de gebeurtenissen. Ons gedrag en mindset heeft een enorm effect op onze vitaliteit, in zowel positieve als negatieve zin!

Wat je wil bereiken door te werken aan dit deel van de schijf = positieve levenshouding 

 

VOORBEELDEN VAN INTERVENTIES VOOR EEN BETER MENTAAL WELZIJN

  • Stressmanagement ondersteund met o.a. PSA-scan (ontwikkeld door TNO)
  • VR-bril stressgame ‘Maak van stress je vriend’
  • Workshops over positief denken, growth- / fixed mindset, mentale veerkracht, etc.
  • Coaching op zelfbeeld, zelfwaardering, zelfvertrouwen en assertiviteit
  • Persoonlijkheidsanalyse zoals bijv. DISC-gedragsanalyse