ecologisch

 

Ecologisch definitie.

Ecologisch is het bijvoeglijk naamwoord in overeenstemming met de natuurlijke verhouding tussen omgeving en de organismen die erin leven.

Ecologie is wetenschap die de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen en de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen bestudeert.

 

“Vitaler leven doe je niet alleen”

In dit deel van de vitaliteitsschijf ga je aan de slag met interventies op het contextuele aspect die betrekking hebben op het samenspel tussen jou en je omgeving. We onderscheiden hierin een 3-tal aandachtsgebieden.

 1. Werksituatie: Welke invloed heeft jouw werksituatie op jouw vitaliteit heeft en hoe ga jij daar mee om? Bijv.
  1. Samenwerking met collega’s en/of  leidinggevende (psychologische veiligheid?)
  2. Werkplek (daglicht, voldoende groen, flexplek?)
 2. Privésituatie: Welke invloed heeft jouw privésituatie op jouw vitaliteit en hoe ga jij daar mee om? Bijv.
  1. Thuiswerkplek
  2. Mantelzorg, financiële en/of relatieproblemen
 3. Cultuur: Welk effect heeft de organisatiecultuur (of zelfs de maatschappij) op jouw leefstijl en hoe kan jij daar beter mee om gaan?

Ecologie is dus ook de leer van de consequenties. Bij het controleren van de verandering (een vitaler leven) worden vragen gesteld om te achterhalen of dat de verandering geen andere problemen oproept bij jezelf, bij anderen in zijn omgeving of in de leefwereld van de persoon.

Wat je wil bereiken door te werken aan dit deel van de schijf = gezonde werk / privé omgeving

 

VOORBEELDEN VAN INTERVENTIES VOOR EEN BETER SOCIAAL & CONTEXTUEEL
WELZIJN

 • Workshops over work-life balance, mantelzorg, kanker op het werk, etc.
 • Teamcoaching & teambuilding, psychologische veiligheid, energiek hybride samenwerken;
 • Coaching op work-life balance, financieel gebied (budgetcoach);
 • Werkplekonderzoek of thuiswerkplekonderzoek