2015

Home/Kenmerk: 2015

ESF-subsidie 2015 Duurzame Inzetbaarheid verhoogd

Het kabinet heeft het subsidieplafond voor de ESF-subsidie 2015 Duurzame Inzetbaarheid verhoogd van € 22 miljoen naar € 30 miljoen. Door deze verhoging kan Agentschap SZW in principe alle aanvragen uit 2015 honoreren. Agentschap SZW ontving in het aanvraagtijdvak van 2015 ruim 3.100 subsidieaanvragen. Gezamenlijk zouden deze leiden tot een bedrag van afgerond € 30,2 miljoen.

ESF subsidie 2015 Duurzame Inzetbaarheid

ESF subsidie 2015 Duurzame Inzetbaarheid. Er komt 22 miljoen euro beschikbaar om nog meer mensen langer en productief aan het werk te houden. Het Europees Sociaal Fonds kan worden ingezet op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Bijvoorbeeld om werknemers tijdig te laten omscholen, schrijft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. Direct meer informatie over de ESF subsidie neem