Onze kwaliteit

Vitalogisch wil bijdragen aan een vitaal en verbonden Nederland. Dit vraagt om hoge kwaliteitseisen van onze organisatie, onze werkprocessen en de manier waarop wij onze metingen & advies, training & coaching, programma’s & vitaliteitsreizen en onze opleidingen & projectmanagement aanbieden. Hieronder lees je meer over onze kwaliteit, hoe wij dit continue aanscherpen en (laten) toetsen.

Wij vragen jouw feedback
Om de opleidingen, trainingen en programma’s van Vitalogisch zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jouw leerwensen, leren wij graag van jouw ervaring. Na elke training vragen we (anoniem) om jouw feedback. In een online vragenlijst worden een aantal aspecten van de opleiding aangestipt, waarvan je kunt aangeven hoe tevreden je hierover bent en we onze kwaliteit.

Kwaliteitsregister
Vitalogisch bestaat op dit moment uit een kernteam van ruim 30 frisse, energieke en inspirerende gediplomeerde vitalogen (adviseurs/trainers/coaches) die allen ingeschreven staan bij het kwaliteitsregister van het NGvV en daarnaast werken we nauw samen met 75+ gediplomeerde vitalogen die zijn aangesloten bij het NGvV en  100+ zelfstandige professionals.

Beroepsvereniging
Alle Vitalogisch vitalogen zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NGvV | Nederlands Genootschap van Vitalogen. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van het beroep Vitaloog. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen vitalogen door middel van congressen en bijeenkomsten.

NRTO keurmerk
Vitalogisch is lid van het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en opleiding). Het NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. De missie van de NRTO is: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling

Accreditatie
De opleiding Vitaloog is post-initieel beroepsonderwijs. Het toetsen en waarborgen van de kwaliteit van post-initieel beroepsonderwijs wordt o.a. uitgevoerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of certificeert en registreert. De Vitacademie is positief beoordeeld door het CPION en mag zich derhalve  ‘Registeropleiding’ noemen. Het CPION bewaakt de kwaliteit en actualiteit van de registers door middel van een jaarlijkse evaluatie.

TNO scans
Vrijwel alle scans die Vitalogisch inzet zijn door TNO ontwikkeld en gevalideerd.