Duurzame inzetbaarheid.

Met minder mensen hetzelfde of soms zelfs meer doen is voor veel bedrijven en organisaties nu al noodzaak. Ook op de lange termijn brengt de vergrijzing van de beroepsbevolking extra uitdagingen met zich mee. Slimme werkgevers bereiden zich daar nu al op voor door met het begrip duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan!

De werkende beroepsbevolking krimpt en vergrijst. Dat betekent dat er steeds  minder mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, daarnaast worden werknemers steeds ouder terwijl ze nog actief aan het werk zijn. Het aandeel 55+ers onder de werkende beroepsbevolking is de afgelopen 15 jaar al bijna verdrievoudigd, van 387.000 (in 1996) naar 1.100.000 anno nu. Dit proces zal komende jaren doorzetten door o.a. de stijging van de AOW-leeftijd. Op dit moment zijn er bij de mannelijke beroepsbevolking voor het eerst meer werkzame 50-ers dan 30-ers. Het aantal 20-64 jarigen zal tussen nu en 2040 dalen met 700.000.

Bovenstaande betekent dat werkgevers én werknemers verantwoord om dienen te gaan met vitaliteit, werkvermogen en employability. Deze drie energiebronnen bepalen iemands duurzame inzetbaarheid. Om op de lange termijn gezond en productief aan het werk te blijven, zijn maatregelen nodig. Daarbij kan je denken aan acties die zijn gericht op ziekteverzuim en disfunctioneren. Maar we bedoelen ook met name positieve / preventieve maatregelen die uitgaan van iemands gezondheid en welbevinden.

Het gaat in onze optiek om de verhouding tussen belasting en belastbaarheid. Enerzijds kan je de werkbelasting van oudere medewerkers verlagen door taken aanpassen en seniorenverlof aan te bieden. Dit zijn preventieve en curatieve maatregelen, ze helpen om optimaler te functioneren, maar niet voldoende. Veel meer kans creëert u met activiteiten die stimuleren tot gezond en productief langer doorwerken. Dus vooral met maatregelingen die het verhogen van de belastbaarheid in plaats van het verlagen van de belasting.

Het team van vitalogisch.nl richt zich op het begeleiden van uw organisatie en de concretisering van uw doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf bevorderen?  
Hierbij adviseren wij organisaties op strategisch, tactisch en operationeel gebied. Vitalogisch.nl helpt door middel van praktisch uitvoerbare maatwerkprogramma’s, trainingen & coaching, producten, organisaties vanuit deze strategische keuze tot operationeel actie over te gaan.

Wij werken vanuit onze passie voor vitaliteit bij mens en organisatie, dit is onze specialisatie en ons vak. Onze vitalogische aanpak is praktisch, verrassend en mens- en resultaatgericht. Het Vita-Team daagt uit, biedt inzicht, geeft kennis, creëert bewustwording en motiveert van binnenuit.

Direct contact:
Beemdstraat 1
5653 MA EINDHOVEN
Bel met: 040-2824711
Mail naar: info@vitalogisch.nl

DOWNLOAD GRATIS

De DI-CODE voor organisaties.

(De duurzame inzetbaarheidscode)

Download de gratis whitepaper.

DOWNLOAD