ecologisch

 

Ecologisch definitie.

Ecologisch is het bijvoeglijk naamwoord in overeenstemming met de natuurlijke verhouding tussen omgeving en de organismen die erin leven.

Ecologie is wetenschap die de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen en de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen bestudeert. Een beoefenaar van de ecologie wordt een ecoloog genoemd.

“Vitaler leven doe je niet alleen”

In dit deel van de vitaliteitsschijf ga je aan de slag met interventies die betrekking hebben op het samenspel tussen jou en je omgeving. We onderscheiden hierin een 3-tal aandachtsgebieden.

  1. Je leert welk effect onze maatschappij heeft op onze leefstijl en hoe jij daar beter mee om kan gaan.
  2. In dit vak onderzoeken we ook welke invloed je werksituatie en eventueel je privésituatie op je vitaliteit heeft en hoe jij daar mee om gaat.
  3. In het ervaren van de verbondenheid in de natuur, kun je ontdekken dat het leven altijd ‘ja’ roept, je verwelkomt en je aanmoedigt. Deze waarneming heeft een heilzame uitwerking op ons systeem. We voelen ons vitaler, lichter, opgeruimd en helder.

Ecologie is dus ook de leer van de consequenties. Bij het controleren van de verandering (een vitaler leven) worden vragen gesteld om te achterhalen of dat de verandering geen andere problemen oproept bij jezelf,  bij anderen in zijn omgeving of in de leefwereld van de persoon.