Blog

Jobcrafting: beren op de weg willen zien.

We stoppen niet met een baan omdat het bedrijf of de organisatie niet bij ons past. We stoppen omdat we het werk dat we doen niet leuk vinden, onze talenten niet worden benut en we niet kunnen groeien. En daar ligt een taak voor de manager.  

Vaak genoeg weten managers niet waar hun medewerkers wel en geen energie van krijgen. Informatie die naar boven komt in een exit-interview, een vraaggesprek met een vertrekkende werknemer dat als doel heeft om te achterhalen wat de motieven voor zijn of haar vertrek zijn. Maar waarom wachten tot iemand al heeft besloten om  weg te gaan? In sommige bedrijven gebeurt het al, managers die met hun nieuwe werknemers om tafel gaan zitten en hen vragen naar hun favoriete project, de momenten waarop ze zich het meest energiek voelden op het werk en de passies naast hun baan. Waardevolle informatie waarmee inzichtelijk wordt hoe managers de juiste mensen op de juiste plek kunnen indelen.

Jobcrafting wordt het ook wel genoemd: persoonlijke voorkeuren in overeenstemming brengen met de fysieke en mentale aspecten op het werk. Dit kan zowel een aanpassing in de taken zijn van de werknemer of een aanpassing aan de sociale omgeving(bijv. in het aanpassen van hoe vaak en met wie men samenwerkt).  Een logisch gevolg daarvan is dat iemand gemotiveerder raakt omdat hij of zij het werk als meer betekenisvol zal ervaren.

Met jobcrafting versterk je de support en autonomie van elke medewerker. En dat kan betekenen dat iemand die goed presteert toch verandert van functie. Dan is het voor een manager belangrijker om een goede werknemer niet te verliezen dan die persoon in een bepaalde functie of rol te houden. Ook wanneer er privé veranderingen zijn, bijvoorbeeld na ouderschapsverlof, is ruimte bieden in het  uitvoeren van bepaalde taken een vorm van jobcrafting. Managers die op dit hoge niveau steun bieden, zullen merken dat medewerkers niet alleen hun werk blijven doen maar ook niet zomaar vertrekken wanneer het even wat zwaarder is.

De meeste bedrijven zetten vacatures uit waar de sollicitant zich naar moet voegen. Maar als je wilt dat je mensen blijven, vooral je uitblinkers, is vooral aandacht nodig voor hoe je een baan passend maakt. Of je doet het tegenovergestelde: je zoekt getalenteerde mensen en creëert een baan om hen heen.  Want uiteindelijk, en daar is al veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, krijgen we vooral energie wanneer we iets creatiefs doen, wanneer we iets nieuws leren, wanneer we ons gewaardeerd voelen. En vooral die verbinding voelen met de mensen om ons heen zorgt ervoor dat we trots zijn dat we bij dat bedrijf of die organisatie werken.

Ervaring met jobcrafting? Laat het me weten via maaike@vitalogisch.nl of deel het in de comments hieronder.

By |februari 22nd, 2018|Uncategorized|0 Comments

Van POP naar PEP gesprek

Van POP naar PEP gesprek. Voor een bedrijf is het van vitaal belang dat werknemers continue ontwikkelen. Daarom is het zinvol om van tijd tot tijd een nieuwe Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op te stellen en hiervoor een PEP gesprek aan te gaan. Je medewerkers worden hierdoor blijvend uitgedaagd, wat bijdraagt aan hun motivatie en duurzame inzetbaarheid.

POP gesprek
Waar tot voor kort vooral gebruik van werd gemaakt om zowel je werknemers als je bedrijf verder te ontwikkelen was het zogenaamde Persoonlijk Ontwikkel Plan gesprek (POP-gesprek). In een POP-gesprek maak je afspraken over het persoonlijk ontwikkelingsplan. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een handig instrument waarmee je het beste in je werknemers naar boven kunt halen. Je maakt met dit plan concrete afspraken over de loopbaan van een werknemer. Deze afspraken zijn gebaseerd op de persoonlijke ambities van je werknemer en de doelstellingen van je bedrijf. Helaas zie je vaak in de praktijk dat door de dagelijkse werkzaamheden een POP op de achtergrond kan raken omdat het initiatief voor dit POP gesprek bij de leidinggevende of werkgever ligt, waardoor er uiteindelijk niets of weinig van de plannen terechtkomt.

PEP gesprek
Maak daarom van je POP gesprek een PEP gesprek. Een gesprek waarbij het initiatief bij de medewerker ligt vanuit een intrinsieke motivatie en waar je medewerkers met meer energie en zin naar buiten gaat dan dat hij/zij het gesprek in gegaan was. Hoe doe je dat? In het PEP gesprek wordt vooral de focus gelegd op:

 • Openheid & Vertrouwen. Stel jezelf kwetsbaar op en maak eventuele problemen in het ontwikkelingstraject vroegtijdig, en zonder oordeel, bespreekbaar en vraag medewerkers welke oplossingen zij zelf zien. Zo voorkom je dat de frustratie zó hoog oploopt dat medewerkers gedemotiveerd raken.
 • Positiviteit & Toekomstgericht. Sta niet te lang stil bij eventuele tegenslagen en concentreer je vooral op de oplossingen. Maximaal 20% van de tijd terugkijken en minimaal 80% van de tijd vooruitkijken. Ook welgemeende complimenten voor de prestaties of inzet van medewerkers (in termen van gedrag) helpen om de insteek van het ontwikkelingstraject positief en de motivatie op peil te houden.
 • Realistische doelstellingen. Maak de doelstellingen SMART en stel de doelen eventueel bij als ze onuitvoerbaar blijken of als concrete resultaten te lang op zich laten wachten waardoor medewerkers gedemotiveerd lijken te raken.
 • Walk & Talk. Ga niet op een suf kantoor zitten maar ga wandelen (liefst buiten) en creëer dus een omgeving waar je energie van krijgt.

Vitalogisch helpt organisaties, leidinggevenden en medewerkers om van POP gesprekken, PEP gesprekken te maken. Neem vrijblijvend contact met ons op om te onderzoeken wat deze PEP gesprekken jouw bedrijf op zou kunnen leveren.

By |februari 15th, 2018|Duurzame inzetbaarheid, Vitaliteitsmanagement, Vitalogisch nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Van POP naar PEP gesprek

Van gebakken lucht tot diepgevoelde waarden.

Een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer, we vinden het allemaal heel belangrijk. Dat bleek al uit een onderzoek dat Ruigrok NetPanel in 2014 in opdracht van Convenant Gezond Gewicht uitvoerde; 71% van de werknemers merkte het aspect aan als (zeer) belangrijk. Dat vitaliteit als serieus onderwerp steeds hoger op de agenda raakt blijkt ook uit het Vitaalste bedrijf van Nederland en de Vitality Manager van het Jaar Award.

We zien het ook in vacatureteksten. Werknemers  staan voorop, de dynamische werkomgeving, de doorgroeimogelijkheden; zonder vrijdagmiddagborrel en pooltafel hoor je er als vitaal bedrijf tegenwoordig niet meer bij. Maar is het ook de praktijk? Het is steeds moeilijker te zeggen of een bedrijf deze waardes ook echt uitdraagt of dat het slechts strooien is met imago termen. Waar de ene snelgroeiende start-up tijd en energie investeert in het vinden van de juiste kandidaat, gebruikt de ander zijn waarden en cultuur alleen als uithangbord om stoelen te vullen.

Neem de pingpongtafel of de zitzak in het bedrijfsrestaurant. “Veel mensen geloven dat extraatjes een cultuur zijn. Maar het zijn maar spullen”, legt Piysh Patel uit in zijn boek Lead Your Tribe, Love Your Work. “Ook de meest gezonde maaltijd in een restaurant is gewoon voedsel. Duidelijker is het of de werkomgeving wel of niet naar eten ruikt. Als je binnen een cultuur werkt waarin het normaal is om aan je bureau te eten dan is er simpelweg een leiderschapsprobleem. Als leider heb je dan of geen goed plan of je bent achter de feiten aan het lopen.”

Een andere plek die typerend is voor een bedrijfscultuur is volgens Patel het toilet. “Het klinkt wellicht extreem maar als ik naar het toilet ga en de persoon voor me heeft niet de moeite genomen de lege closetrol te vervangen, wat zegt dat dan over de manier waarop wij samenwerken? Het kan wijzen op een cultuur waarin de verantwoordelijkheid naar een ander geschoven wordt en er niet om elkaars welzijn wordt gegeven.”

Een goede werksfeer vertaalt zich daarnaast in hoe werknemers onderling communiceren. En dan bedoelt Patel niet alleen wat er gezegd wordt maar ook de toon die in gesprekken is waar te nemen. Afstandelijkheid of onzekerheid is in stemmen te horen, net als dat een ontspannen manier van communiceren en enthousiasme positieve signalen zijn.

Kortom, hoe mooi de buitenkant van een bedrijf er ook uitziet en hoe strak de presentatie ook is, uiteindelijk is er geen betere graadmeter dan je instinct. Je onderbuik is je tweede brein. Ook al ziet het er binnen een organisatie allemaal hip en happening uit, het is nog geen bewijs dat mentale gezondheid in de bedrijfscultuur is samengesmolten.

Mooie voorbeelden over hoe vitaliteit bij jou in het bedrijf wordt vertaald? Laat het me weten via maaike@vitalogisch.nl of deel het in de comments hieronder. 

By |januari 30th, 2018|Vitaliteitsbeleid, Vitaliteitsmanagement|0 Comments

Zaterdag ontstressdag. Of?

Een innemende neuropsycholoog uit Vlaanderen met niet alleen een breed postuur maar ook een stevig verhaal: Michael Portzky is een van de sprekers op het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI). Deze editie staat de netwerkbijeenkomst in het thema van veerkracht en stresspreventie.

Portzky deed jarenlang onderzoek naar mentale veerkracht. Bij een van zijn onderzoeken naar het menselijke cortisolgehalte, het hormoon dat werkt als compenserend tegengif bij langdurige overmatige stress, nam hij iedere dag speekselstaaltjes af met interessante resultaten. En wat blijkt? Bij langdurige hoge concentraties werkt cortisol juist giftig voor het zenuwstelsel.

Bij een klassieke werkweek zijn we van zondagavond tot vrijdagavond mentaal het meest met werk bezig. Op zaterdag zijn we over het algemeen het meest energiek bij het opstaan, met als gevolg een cortisolwaarde die ons in balans brengt: we ontspannen. Op zondag stijgt de cortisol weer.

Goed functionerende hersencellen maken verbinding met elkaar door middel van boomwortelachtige vertakkingen: dendrieten. Deze blijken erg gevoelig voor hoge concentraties cortisol als gevolg van stress: dendrieten verschrompelen waardoor kortsluiting ontstaat. Al na drie dagen is deze schade neurologisch waar te nemen. Na dertig dagen van aanhoudende stress ontstaan cognitieve en emotionele stoornissen in slaap, eetlust, concentratie en oplossingsgericht denken. Kortom, de welbekende symptomen van een burn-out die zelfs kunnen leiden tot klinische depressie.

De oplossing? Een van Portzky’s bevindingen is dat een combinatie tussen intellectuele activiteit (lezen, studeren, computergames, etc.) en trainen met gewichten het lijf weer in balans brengt. Gewichtstraining doet iets wonderlijks: het geeft ons lichaam een insulineachtig groeihormoon om te herstellen. Maar niet alleen herstellen onze spieren hierdoor, ook onze hersencellen profiteren mee. Dendrieten worden door het hormoon verlengd en maken meer en nieuwe verbindingen aan. Hierdoor hebben we juist een beter inzicht in onze situatie, zijn we in staat problemen op te lossen, ontwikkelen we een grotere mentale veerkracht.

Een parel voor de wetenschap. En voor de praktijk van het dagelijkse leven! Want hoe krachtig kun je hierop inspelen als mens, en als werkgever? Binnen Vitalogisch zien we de laatste jaren al een grote verschuiving in het moment waarop organisaties een actief beleid voeren op meer vitaliteit en een effectievere manier van werken. Was eerder uitval de aanleiding om actie te ondernemen, nu staat steeds vaker preventie op de agenda. Hoe eerder je immers de risico’s en de risicogroep in beeld hebt, hoe eerder je hierop kunt inspelen. Winst: minder uitval, minder verloop  en meer veerkracht. Blijere werknemers, blijere klanten, want zo werkt dat. En: zaterdag bonusdag!

Herkenbaar? Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen als werknemer, werkgever, mens. Laat het me weten via maaike@vitalogisch.nl of deel het in de comments hieronder. 

Ikigai op de werkvloer

Ikigai op de werkvloer. Onderzoek heeft aangetoond waarom mensen in de zogenaamde ‘blue zones’ gelukkiger zijn en ouder worden dan gemiddeld in de rest van de wereld. Een aantal belangrijke sleutels voor een langer en vitaler leven zijn o.a.:

 • Het eten van gezonde voeding en het hebben van voldoende beweging
 • Het hebben van een sterk sociaal netwerk (goede vrienden, hechte familiebanden)
 • Het hebben van een zinvol doel (= Ikigai) in je leven

Ikigai is een Japanse term, wij hebben een dergelijke term niet, maar het is met andere woorden dé reden waarom je ’s ochtends met plezier je bed uit komt. Je zou, als je het iets vereenvoudigt, iki kunnen vertalen in ‘leven’ en gai in ‘zin, reden, waarde, iets betekenen’. Als je de Japanse tekens ontleed dan omvat ikigai:

 • de zin van het leven
 • hetgeen waarvoor het waard is te leven
 • het gevoel waarvoor het de moeite waard is om op te staan
 • het geluk dingen te doen die voor jezelf de moeite waard zijn
 • zelfverwerkelijking en levensmotivatie
 • het gevoel te leven
 • de reden waarom je leeft
 • geluk en levensdoel

Ikigai beschrijft dus de toestand van een mens die de zin van zijn leven inziet en daarom het geluk ervaart iets zinvols te kunnen doen.

Iedereen heeft een passie, een uniek talent dat zin geeft aan jouw bestaan. De stuwende kracht om het beste van jezelf te geven! Het kennen van jouw Ikigai, die als het goed is in lijn is met het hogere doel van jouw organisatie, draagt bij aan (werk)geluk. Michaela Schippers is bijzonder hoogleraar Behaviour and Performance Management en heeft onderzoek naar Ikigai gedaan aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In haar onderzoek werden studenten aangemoedigd hun Ikigai te definiëren. Voorbeelden van enkele Ikigai’s waren:

 • ‘I will be a positive influence everywhere I go’
 • ‘I will empower girls and women to realize their potential’
 • ‘I will learn from today’s business to improve the business of tomorrow’

In de universiteitsgebouwen werd van studenten een foto van hem/haar opgehangen met zijn/haar Ikigai. Het definiëren en openbaar bekend maken van de persoonlijke Ikigai van de studenten had een positieve impact op de prestaties van studenten en reduceerden ‘dropouts’ met minimaal 20%.

Om tot jouw Ikigai (ook wel ‘Purpose’ / ‘Inner Why’ / ‘innerlijke waarom’ genoemd) te komen, is het handig om te weten waar jouw kracht zit en waar jij energie van krijgt, waar je goed in bent en wat de wereld nodig heeft en bereid is om voor te betalen. Doorvertaald naar het bedrijfsleven… medewerkers die zijn/haar Ikigai kennen zijn:

 • energieker
 • productiever
 • creatiever en scherper
 • minder vaak ziek
 • meer betrokken en gemotiveerd

Een vitaloog kan je helpen om jouw persoonlijke Ikigai of de Ikigai van de medewerkers in jouw organisatie te ontdekken. Neem vrijblijvend contact met ons op om te onderzoeken wat dit jou of jouw bedrijf op zou kunnen leveren.

By |januari 2nd, 2018|Vitaliteitsmanagement, Vitalogisch nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Ikigai op de werkvloer

Neem een kantoorhond

Neem een kantoorhond. In Nederland is de kantoorhond in het bedrijfsleven helaas nog niet zo doorgedrongen en dat terwijl het wetenschappelijk is aangetoond dat het hebben van een kantoorhond de productiviteit, creativiteit en vitaliteit van medewerkers helpt te verbeteren.

Kantoorhond in de VS
De kantoorhond is in de Verenigde Staten al helemaal ingeburgerd. Bij sommige grote bedrijven zoals Google, Amazon en Ben & Jerry’s worden deze trouwe viervoeters zelfs gezien als volwaardig collega. Dat doen deze sucesvolle bedrijven dat natuurlijk niet voor niets, want zowel hond, werknemers als de organisatie zelf heeft hier veel profijt van.

Door het mogen meenemen van een hond naar kantoor en dit in de algemene gedragscode van het bedrijf op te nemen heeft Google haar status als “dog company” in 2016 zelfs officieel gemaakt. Honden mogen daar dus mee naar kantoor, tevens mogen regelmatige bezoekers voor hun hond een registratiepasje aanvragen. Op de Google campus bevindt zich zelfs een hondencafé waar honden en “Dooglers” (een interne groep van hondenliefhebbers) elkaar kunnen treffen.

Bij Amazon zijn ze al sinds de oprichting ook dol op honden. Op dit moment zijn er zo’n 3.000 honden door hun baasjes geregistreerd als kantoorhond op het hoofdkantoor in Seattle. De receptie is er standaard uitgerust met hondensnoepjes. Tijdens Halloween worden de honden betrokken tijdens een verkleedwedstrijd en zo worden ze vaker betrokken bij een onderdeel van bedrijfsactiviteiten.

Bij Ben & Jerry’s zijn honden ook echt een onderdeel van de bedrijfscultuur. Vanzelfsprekend niet in de productiefaciliteiten waar het ijs wordt gemaakt, maar wel op kantoor.

Kantoorhond in Nederland
Bij ons in Nederland is de kantoorhond helaas nog niet zo ingeburgerd. We hebben dan ook geen hele bekende bedrijven kunnen vinden waar onze honden van harte welkom zijn. Of ze praten er niet over, dat kan ook natuurlijk! Mocht je een vorbeeld hebben van een kantoorhond bij jullie op kantoor, laat het ons weten in een reactie op dit bericht.

Zes redenen voor een hond op kantoor
Een hond op kantoor kan, naast het feit dat het leuk en gezellig is, ook echt een bijdrage leveren.  Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat honden een positief effect op welbevinden van medewerkers en dus op het succes van een bedrijf hebben. De belangrijkste conclusies zijn:

 1. Minder stress
  Honden verminderen het stressniveau bij werknemers, zo ontdekte professor Randolph Barker (van de Virginia Commonwealth University).  Dit komt waarschijnlijk doordat mensen het als “gelukshormoon” bekende oxytocine aanmaken in hun omgang met honden. Een hond knuffelen of aaien vermindert stress. Heb je net een vervelend gesprek gehad of krijg je een belangrijke opdracht maar niet af? Even knuffelen met de hond zorgt ervoor dat je je meteen een stuk beter voelt.
 2. Minder ziekteverzuim
  Honden dragen bij aan een fijne werkomgeving, en zorgen ervoor dat werknemers zich meer bewegen. Tussendoor even met de hond spelen, en het uitlaten in de middagpauze (met een groepje collega’s) zijn gezonde onderbrekingen van de vaak zittende werkdag. Dit draagt bij aan de algemene gezondheid, waardoor er minder ziekmeldingen zijn. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat huisdieren goed zijn voor je gezondheid. Huisdieren dragen namelijk schimmels en bacteriën bij zich. Dit klinkt misschien vies, maar door blootgesteld te worden aan deze goede microben versterkt je immuunsysteem. Dit betekent gezonder personeel en minder ziekteverzuim!
 3. Meer bewegen en meer creativiteit
  Een kantoorbaan betekent meestal de hele dag achter een bureau zitten. Daarom is het goed om regelmatig te bewegen. Een hond moet uitgelaten worden, en laat dit nu het perfecte moment zijn om zelf ook een frisse neus te gaan halen. Naast het feit dat bewegen goed is voor je gezondheid, is een blokje om tijdens het werk ook zeer bevorderlijk voor je creativiteit
 4. Meer en betere verbinding onderling tussen werknemers
  De hond is een roedeldier en verbindt graag. Hij kan bijna worden gezien als een soort koppelaar. Collega’s knopen makkelijk even een praatje aan, met de hond als aanleiding, waarna er ook makkelijker over werkthema’s kan worden gesproken. Honden bevorderen de sociale interactie tussen mensen. Uit onderzoek is gebleken dat teams waarin een hond aanwezig was op de werkvloer, veel beter samenwerken. Ze hebben meer vertrouwen in elkaar en presteren beter. Dit komt doordat het hormoon oxytocine vrijkomt bij het aaien van een hond. Dit hormoon speelt een belangrijke rol bij positieve gevoelens die ontstaan bij het hebben van sociale contacten.
 5. Meer loyaliteit en verbetering bedrijfsimago
  Het mee naar kantoor mogen nemen van je trouwe viervoeter is voor veel hondenbaasjes een buitengewoon groot voordeel. Met zo’n secundaire arbeidsvoorwaarde is de motivatie en betrokkenheid bij het bedrijf groot, waardoor ook de loyaliteit toeneemt. Werkgevers die honden op kantoor welkom heten, laten zien dat ze een moderne bedrijfscultuur hebben met ruimte voor flexibiliteit en persoonlijkheid. Als ze dit ook nog op de juiste manier communiceren in bijvoorbeeld vacatures en via de eigen sociale media, dan kan dit echt een pluspunt voor het bedrijf zijn.
 6. Met meer plezier naar je werk
  Wanneer er een hond op kantoor aanwezig is, gaan mensen met meer plezier naar hun werk. Hoe leuk is het om bij aankomst op kantoor begroet te worden door een vrolijke, kwispelende hond? Daarnaast zorgen honden voor een huiselijke sfeer, waardoor het een stuk gezelliger wordt op kantoor.

Praktische tips voor een hond op kantoor
Uiteraard zijn er ook collega’s waar je rekening mee dient te houden die geen hondenliefhebber of er zelfs allergisch voor zijn. Voordat je je hond gaat meenemen, raden wij dan ook aan om niet alleen toestemming te krijgen van je leidinggevende, maar ook van de collega’s waarmee je een ruimte of verdieping deelt. Belangrijk is om mensen, die angst hebben voor honden, of die een hondenhaarallergie hebben, serieus te nemen. Mochten zij het niet zien zitten, dan houdt het natuurlijk op, je kan collega’s niet een kantoorhond opdringen. Wat wel kan is in onderling overleg een proefdag hebben, en daarna bespreken of en welke manier dit herhaald zou kunnen worden. Ook als iedereen wel direct enthousiast over het idee is, raden wij een proefperiode aan.

Enkele andere praktische tips zijn:

 • Maak duidelijke afspraken met je collega’s
 • Zijn er meerdere collega’s die graag hun hond mee zouden willen nemen, dan moet duidelijk zijn hoeveel honden er maximaal op een dag aanwezig mogen zijn
 • Uiteraard dienen de honden goed gesocialiseerd zijn, gezond en schoon  te zijn
 • Creëer een duidelijke plek voor de hond, bijvoorbeeld onder of naast het bureau. Kies bij voorkeur een plek waar de hond goed tot rust kan komen en die niet te koud, te warm of te tochtig is.
 • De hond moet makkelijk zelf bij het eten en drinken kunnen (zonder dat collega’s over de dekentjes, hondenkussens, bakjes etc hoeven te stappen.
By |november 19th, 2017|Vitalogisch nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Neem een kantoorhond

Homo sedens, de zittende mens

Homo sedens, de zittende mens. Van de 55.000 uren die een gemiddelde werkende mens in zijn leven op zijn werk doorbrengt, beweegt hij maar 6500 uur en staat hij slechts 600 uur. De rest wordt zittend doorgebracht. Verrassende conclusie als je bedenkt dat een menselijk lichaam eigenlijk niet gebouwd om te zitten in een stoel.

Homo sedens, de zittende mens
Zitten zit oorspronkelijk niet in ons DNA, volgens antropologen waren wij als jagers-verzamelaars de meeste tijd in beweging, en toch zitten we tegenwoordig de gehele dag. Zitten is niet natuurlijk, maar lijkt inmiddels wel vanzelfsprekend en het maakt wel een hardnekkig onderdeel uit van ons leven. 85 procent van alle mensen hebben tegenwoordig een kantoorbaan waarbij ze het merendeel van hun werktijd achter een computer zitten. Veel mensen klagen over hoofdpijn, nekpijn en hebben schouder- en onderrugklachten; al deze klachten zijn een rechtstreeks gevolg van te lang zitten.

Uit een publicatie die recent door het Kenniscentrum Sport in opdracht van het RIVM en ministerie van VWS is verschenen blijkt wat de invloed van ons sedentair gedrag is op onze gezondheid en levensduur.

Invloed op gezondheid en levensduur
Lang zitten kan leiden tot hart- en vaatziekten en diabetes type II. De groep mensen die het langst zit, heeft een 112% hogere kans op diabetes type II. En een 147% hogere kans op hart- en  vaatziekten, dan de groep die het minst lang zit. Veel zitten kan leiden tot eerder sterven. Mensen die meer dan 8 uur per dag zitten, hebben een 10% tot 27% hogere kans op eerder sterven, ten opzichte van mensen die minder dan 4 uur per dag zitten.

De beste aanpak van zitgedrag
– Het verminderen van zitgedrag zonder te proberen mensen meer te laten bewegen.
– Verandering in de fysieke en sociale omgeving, zoals speciaal meubilair.
– Het bieden van voorlichting en scholing, bijvoorbeeld over de gezondheidsgevolgen van, en de alternatieven voor, zitten.
– Het inspireren/overtuigen en trainen van mensen.

Effectief op korte termijnen
Hoe komen wij, homo sedens (zittende mens) van onze hoofd- schouder en rugpijn af?
– Een zit-stabureau vermindert zittijd op het werk met tachtig minuten tot ruim twee uur.
– Een werkplek met een loopband vermindert zittijd op het werk met gemiddeld 29 minuten, mits er begeleiding bij is.
– Advies en begeleiding bij minder zitten, verminderen zittijd op het werk met gemiddeld 28 minuten.
(Bronnen: Gardner e.a. 2015 en Shrestha e.a. 2016)

Dynamisch zitten
Op geen enkel soort stoel, hoe ergonomisch ook, moet een mens dus zo’n acht uur per dag doorbrengen volgens Ergonoom Fabian Günzkofer van de Technische Universiteit van München. Alternatieve zetels niet zelfs zaligmakend. Achterover hangen, wippen op je stoel, voeten op tafel, ellebogen naar voren: zo lang het de tussenwervelschijven maar ontlast. Afwisseling, daar draait het om. Zo lang je flink beweeglijk kunt zijn in je stoel, zit je goed. De beste zithouding is niet één bepaalde houding, maar een regelmatige afwisseling van uiteenlopende manieren van zitten.’ Günzkofer noemt dit het ‘dynamische zitten’. Dynamisch zitten is zitten en toch in beweging blijven. Je mag dan zitten in alle soorten houdingen. Zelfs zitten met een kromme rug is prima, als je daarna je rug maar weer recht. Lekker hangen in je stoel, voeten op tafel, rug naar achter geleund: prima! Een nonchalante houding ontlast namelijk je tussenwervelschijven. Met dynamisch zitten roest niemand vast in zijn bureaustoel.
(Bron: Frankfurter Allgemeine)

By |juni 29th, 2017|Vitalogisch nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Homo sedens, de zittende mens

Wat is een CVO – Chief Vitality Officer?

Wat is een CVO?
Een chief vitality officer (CVO) is de vitaliteitsdirecteur van een bedrijf. Deze vitaliteitsdirecteur draagt de verantwoordelijkheid voor de vitaliteit en werkgeluk van medewerkers binnen een onderneming. De vitaliteitsdirecteur staat meestal onder toezicht van de raad van commissarissen (RvC), waardoor hij/zij ook is benoemd.

De term CVO komt uit de VS, waar de term ‘C-level’ gebruikelijk is voor diegenen die de hoogste bestuurslaag vormen. De zogeheten C-suite bestaat meestal uit een CEO, een COO (chief operations officer), CFO (chief financial officer) en een CIO (chief information officer). Afhankelijk van de branche waarin het bedrijf opereert, kunnen er nog vele andere C-functies zijn, bijvoorbeeld op het gebied van compliance, marketing, security, technology, accounting of strategy.

Verantwoordelijkheden van een CVO?
CVO’s zijn verantwoordelijk voor de vitaliteit en het werkgeluk van medewerkers binnen het bedrijf. Het gaat om het versterken van mensen én daarmee het versterken van organisatie. Vitale medewerkers leveren namelijk een vitaal bedrijf op. Ze zijn regelmatig onderdeel van een non-hiërarchische vitaliteitswerkgroep en bepalen mede het vitaliteitsbeleid waarmee een wendbare organisatie wordt gecreëerd en wat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Eén van de belangrijkste taken van een CVO is dus het vitaliseren van de organisatie en hij/zij legt o.a. dwarsverbanden tussen bestaande HR-activiteiten zoals:

 • arbo- en verzuimbeleid,
 • gezondheidsbeleid,
 • overig hr-beleid.

Wat doet een Chief Vitality Officer?
Wat een vitaliteitsdirecteur precies doet, verschilt nogal per bedrijf. Maar een vitaliteitstraject begint meestal met een kick-off sessie (een Vitality Assessment). De kracht van deze sessies is dat de CVO samen met het managementteam door middel van een korte maar grondige analyse de situatie van de organisatie in kaart breng. Hiervoor worden wetenschappelijke modellen gebruikt en de kennis over de meest efficiënte cultuur en structuur voor ondernemingen, en die kennis combineert een CVO met best practices van andere bedrijven.

In een Vitality Assessement komen een vijftal thema’s aan bod:

 1. Missie, visie en strategie
 2. Cultuur en leiderschap
 3. Werkomgeving & arbeidsvoorwaarden
 4. Leren & ontwikkelen
 5. Gezondheid

Samenwerking met HR-professionals
De rol van CVO ligt in het verlengde van het HR-werkveld. Of zoals een HR-professional het laatst verwoordde: “Dit overstijgt HR”. Een CVO opereert op het snijvlak van management, cultuur en organisatie. HR-professionals hebben vaak een goed inzicht in de mate waarin deze aspecten de organisatie beïnvloeden, maar niet altijd de capaciteit, de positie of de middelen om hier intern mee aan de slag te gaan. Na vitaliteitstrajecten is er meer aandacht voor de menselijke factor en cultuur en is er meer inzicht in hoe belangrijk dit is. De oplossingen van een chief vitality officer leiden vaak tot een sterker en strategischer HR-beleid: de positie van HR in de interne organisatie wordt daarmee versterkt.

Beroep van de toekomst
Een chief vitality officer (CVO) is het beroep van de toekomst!

By |mei 30th, 2017|Vitalogisch nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Wat is een CVO – Chief Vitality Officer?

Balans bestaat niet, cadans wel!

Ben jij ook op zoek naar die eeuwige balans? De balans tussen:

 • ontspanning en inspanning
 • werk en privé
 • sterk zijn en je kwetsbaar op durven stellen
 • je onderdompelen in gezellig samenzijn en de hele dag heerlijk alleen thuis zijn
 • meelopen en je eigen pad bewandelen
 • momenten van intens geluk en diep verdriet
 • lef voelen en toch in de veiligheid blijven hangen.

Nou dan heb ik slecht (of juist supergoed) nieuws voor je:

Balans bestaat niet, cadans wel!

Balans is in mijn optiek een heel kort moment van evenwicht, waarna het weer doorbuigt naar de ene of de andere kant. Vreemd genoeg willen we dat kortstondige moment van evenwicht zo graag lang vasthouden. Maar kan dat überhaupt wel of levert dát nu juist stress op?!

Het leven is als een hartslag
In balans zijn klinkt mooi en aardig, maar is ook wel erg saai en voorspelbaar. Bovendien zit het leven zo niet in elkaar. Vergelijk je leven het maar eens met een ECG. Als je mag kiezen voor A of voor B welke lijn kies je dan?! Lijkt me logisch toch…. Vitalogisch zelfsd 😉
Elke dag kom je uitdagingen tegen! Dus het evenwicht waar je naar zoekt zal altijd uit balans raken omdat het leven nou eenmaal onevenwichtig is. Door steeds te streven naar balans raak je juist gestrest, door te beseffen dat balans niet bestaat zal er ontspanning ontstaan.

Gaspedaal
Als we ons uit balans voelen, komt dat doordat wij in de huidige maatschappij voor ons gevoel altijd plankgas geven. We racen de hele dag door, van het opstaan en kinderen naar school of de opvang brengen, tot ons op ons werk helemaal uitputten en we ’s avonds doodmoe op de bank ploffen. Het gaspedaal blijft de hele dag, tot op de bodem, ingetrapt. Dag in, dag uit!  Balans betekent dat wanneer je een tijdje je gaspedaal hebt ingetrapt, je ook tijd neemt om het gaspedaal los te laten. Want pas zo kom je in balans en voel je je aan het eind van de dag / week / maand niet opgebrand.

“Just do iT” of “Just be iT”
In het leven is er dus een continue afwisseling van beweging en stilstaan. Of zoals we in de mindfulnesstraining noemen de doe-modus en de zijns-modus. Velen van ons zijn voor het overgrote deel actief in de doe-modus. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat jagen we van het één naar het ander. Deze doe-modus ontstaat vanuit het idee dat er iets moet gebeuren. Dit idee komt voort uit onze gedachten die ons zeggen dat we vooral bezig moeten blijven om ons goed te voelen. Op elke hoek van een willekeurig bureau ligt een TO DO lijstje waarmee we geconfronteerd worden met zaken die we nog allemaal moeten doen. Hoe mooi zou het zijn als we een TO BE lijstje zouden hebben met zaken zoals je wilt zijn!?

Verbinden
De sleutel tot een evenwichtiger leven zit em in verbinding: Verbinden met jezelf, om vandaaruit met een ander te verbinden. Kan je voelen wat er is en durf je te kiezen voor dat wat nodig is, ook al breng je jezelf daarmee soms juist uit balans. Vanuit het vertrouwen dat balans niet bestaat een op de lange termijn een soort van evenwicht wel weer terug komt. Vertrouw op de les die je hier nog te leren hebt en wat je weer een stapje dichterbij bij je kern brengt.

By |mei 22nd, 2017|Vitalogisch nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Balans bestaat niet, cadans wel!

Vitaal leiderschap

Vitaal leiderschap. Vitaal Leiderschap is een leiderschapsstijl waarbij de vitaliteit van medewerkers wordt bevorderd en behouden.

Medewerkers doen niet wat een leidinggevende zegt, maar wat een leidinggevende doet

Vitaal Leiderschap heeft alles te maken met voorbeeldgedrag en is daarnaast in onze optiek: (mede)verantwoordelijkheid nemen voor het leven en energie van de mensen die aan hem of haar zijn toevertrouwd. Het heeft dus niets met een formele hiërarchische positie te maken. Veel mensen verwarren de positie van een leider met het zijn van een leider. Veel leidinggevenden zijn geen leiders…. Medewerkers doen misschien wel wat zij zeggen, maar dat is dan alleen omdat ze autoriteit of zeggenschap over ons hebben vanuit extrinsieke motivatie. Vitaal leiderschap betekent niet ‘in charge’ zijn, maar zorg dragen voor de mensen ‘in our charge’. Veel (informele) leiders zijn overigens ook geen leidinggevenden.

Een Vitaal Leider durft vragen te stellen over de gezondheid, leefstijl en geluk,  maar ook over de angsten en verlangens van medewerkers. Op die manier wordt het innerlijke waarom en de intrinsieke drijfveren van werknemers zichtbaar en kunnen ze op de juiste plek voor zichzelf én voor de organisatie worden ingezet. Vragen over gezondheid, dromen en geluk betekenen automatisch ook dat er wordt nagedacht over eventuele loopbaanwensen en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Waar ziet de werknemer zichzelf over 5 á 10 jaar het beste tot zijn recht komen en kan hij het werk volhouden met zijn huidige fysieke en geestelijke gezondheid?

Veel organisaties hebben te kampen met zogenaamde ‘energielekken’ ofwel de vitaliteit in die organisaties lekt weg, wat vanzelfsprekend een nadelig effect heeft op de resultaten.

Energie is besmettelijk

Vitaliteit (= levensenergie) dus ook en deze energie van mensen die in een team samenwerken, heeft een interactie met elkaar. Positieve energie werkt aanstekelijk, negatieve energie jammer genoeg ook. Het goede nieuws: Levensenergie is te managen! Niets voor niets dat  afgelopen jaren is de aandacht voor vitaliteit binnen organisaties flink gegroeid. Vitaliteitsmanagement is een cruciaal onderdeel geworden van nieuw leiderschap. Aan leidinggevende worden dus tegenwoordig specifiekere eisen gesteld. Naast het managen van werkzaamheden hebben zij vooral ook de verantwoordelijkheid voor het managen van andere mensen of deze medewerkers helpen met zelfmanagement zodat zij zichzelf kunnen managen.

Training Vitaal Leiderschap
Het resultaat van een training Vitaal Leiderschap is dat een leidinggevende zich bewust is van de manier waarop lichaam en perceptie (onbewust) doorspelen in de boodschap die hij/zij afgeeft. Daarnaast is de leidinggevende beter in staat om bij medewerkers gezond gedrag te stimuleren en ongezond gedrag te signaleren en daar op passende wijze in te interveniëren. Interveniëren gebeurt onder andere door op een coachende wijze de medewerker te stimuleren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen en te werken aan behoud en/of verbetering van inzetbaarheid. Tijdens de training krijgen leidinggevende handvatten aangereikt voor het voeren van geplande en ongeplande duurzame inzetbaarheidsgesprekken.

Maak kennis met één van onze vitalogen uit ons vita-team voor een vrijblijvend gesprek over hoe je vitaal leiderschap binnen jouw organisatie kan stimuleren.

By |mei 13th, 2017|Vitaliteitsmanagement, Vitalogisch nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Vitaal leiderschap